Where: KANAAL, Sofia
When: 6 July 2022 @ 19:30
Description:
В Онтотекст пишем на Java. Правим графови бази данни, които подреждат данни не в редове и колони, а във възли (т.нар. “nodes”), според значението им, които имат свойства (properties) и връзки (edges) с други възли. Вярваме, че и пиенето на бира през юли също има значение и има свойството да създава много положителни емоции. Искаме да ги споделим с вас, заповядайте на 06.07 (Сряда), от 19.30, в KANAAL, София.